FIRE!!
Mostra Internacional
de Cinema Gai i LesbiàCAT.
La Mostra FIRE!! és el primer festival de cinema de temàtica LGBT creat al nostre país, el 1995, pel Casal Lambda de Barcelona. Tracta la diversitat afectiva en el seu sentit més ampli a través d'una acurada selecció de llargmetratges i documentals; cinema de qualitat, pel·lícules d'autor i enfocament educatiu són els seus principals trets d'identitat.
Durant dues setmanes, principalment a l'Institut Francès, a Casa Àsia i a la Fnac Triangle, un amplio ventall de públic està convidat a gaudir d'aquest referent cultural de Barcelona, amb històries i testimonis de persones lliures, creadors que trenquen barreres i lluitadors pels drets humans que ajuden amb l'amor a construir un món més just i més lliure.
El nom del festival és un homenatge a la revista novaiorquesa homònima de finals dels anys vint, dirigida per l'escriptor negre i homosexual Richard Bruce Nugent, retratat en una de les pel·lícules més emblemàtiques del festival: Brother to Brother, que vam projectar uns anys enrere.
-
ESP.
La Mostra FIRE!! es el primer festival de cine de temática LGBT creado en nuestro país, en 1995, por el Casal Lambda de Barcelona. Aborda la diversidad afectiva en su sentido más amplio a través de una cuidada selección de largometrajes y documentales; cine de calidad, películas de autor y enfoque educativo son sus principales señas de identidad.
Durante dos semanas, principalmente en el Instituto Francés, en Casa Asia y en la Fnac Triangle, un amplio abanico de público está invitado a disfrutar de este referente cultural de Barcelona, con historias y testimonios de personas libres, creadores que rompen barreras y luchadores por los derechos humanos que ayudan con el amor a construir un mundo más justo y más libre.
El nombre del festival es un homenaje a la revista neoyorquina homónima de finales de los años veinte, dirigida por el escritor negro y homosexual Richard Bruce Nugent, retratado en una de las películas mas emblemáticas del festival, Brother to Brother, que proyectamos hace unos años.
-
ENG.
The FIRE!! Mostra is the first LGBT film festival in Spain: established in 1995 by Casal Lambda, in Barcelona, it addresses affective diversity in its broadest sense through a careful selection of feature films and documentaries. A selection of art-house cinema and an educational approach are its main characteristics.
Throughout two weeks, mainly at the French Institute, Casa Asia and Fnac Triangle, a wide range of public is invited to enjoy this Barcelona cultural landmark, with stories and testimonials of free people, creators who break barriers and fighters for human rights, all of whom help with love to build a fairer and freer world.
The festival's name is a tribute to the late 20s New York magazine of the same name, led by the black gay writer Richard Bruce Nugent, portrayed in one of the most iconic films of the festival: Brother to Brother, which we screened a few years ago.

/ (1 of 1)